">Demagojist - Marjinal Bilgi Kaynağısüleyman demirel lafları arşivleri - Demagojist