İş ve İşsizlik


0

İş ve İşsizlik

İş ve işsizlik birbiri ile bağıntılı bir durum. İşin kelime anlamı ücret karşılığı verilen görevi yerine getirme olanak tanımlanabilir. İş sadece ekonomik yapıda algılanmaz. İş aynı zamanda sosyal bir kurumdur.

iş ve işsizlik

Sosyal Kurum Olarak İş

Sosyal bir kurum olarak iş, ücret karşılığı belirli görevleri işçi aracılığı ile yaptırılmasıdır. Bu görevler, sadece fiziksel ihtiyaçları karşılamakla kalmaz. Aynı zamanda psikolojik olarak insanlara gerekli işlevlerde de destek verir.

İşin birey açısından yüklediği yeni anlamlar ve işlevler sadece fiziksel yaşamı devam ettirmeye yönelik değil aynı zamanda sosyal ve psikolojik ihtiyaçları da sağlamaya yöneliktir.

İş’e Bireyin Yüklediği Anlamlar

İş: Bir statü kaynağıdır. Bireyin kimlik ve aidiyet olgusunun oluşturulmasında önemli bir rol oynar. Bireysel kimliğin gelişmesinde etkilidir. Kimlik ve aidiyet olgusu ve iş ile ilgili kimlik ve statü işsizlik ve emeklilikle kaybedilir.

Aile hayatı dışında kişisel sosyal ilişkiler kurulmasını sağlar. Bu ilişkiler hem aileden duygusal bir kaçış hem de kişiler arası ilişkileri zenginleştirir.

Düzenli ve zorunlu bir faaliyettir. Bireyin hayatını düzenler ve planlanmasını sağlar.

Bireyin başkalarından bağımsız olarak hayattaki amacını ve ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar.

Gelir ve kontrol kaynağıdır. Bireylerin yaşam standardını belirler ve buna göre yaşamalarını sağlar.

Bireylerin işten bekledikleri ödül ise ücret ve çalışma koşullarının iyi olmasıdır. Bunun yanında içsel başarı ve kişisel gelişimlerini sağlayarak kişisel becerilerini kullanabilmeleridir.

İşsizlik

Herhangi bir nedenle iş akdi sona eren bir işi bulunmayan kişidir. İstihdam edilebilir konumdadır.

Daha önce hiç istihdam edilmemiş ya da emekli edilmiş ama belirli bir dönem için istihdama elverişli olanlar.

Belirli bir döneme göre yeni iş anlaşması yapmış halen bir işe sahip olamayan ama çalışmaya elverişli kişiler

Geçici ve belirsiz bir süreyle ve kendilerine herhangi bir ödeme yapılmadan tensikata tabi olan kişilerdir.

İşsizlikte 4 temel unsur önem taşımaktadır.

  • 1. Durum: İstihdam dışıdır.
  • 2. Gereksinim: İşsizin hayati ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut ücret oranında çalışma gereksinimi duymasıdır.
  • 3. Davranış: Kişinin içinde bulunduğu durum nedeniyle çalışma ve kazanma arzusudur.
  • 4. Eylem: Aktif olarak iş arama çabası olarak nitelendirilir.

İşsizliğin Nedenleri

Teknolojinin hızla gelişmesi, çalışma hayatının da aynı oranda ve aynı hızla değişim göstermesi, işsiz kalma riskini arttırmıştır. İşsizlik yeterli kalifikasyona sahip olup olmama sorunudur. Meslek sahibi olamamış, yeterli eğitim düzeyine erişememiş kişilerin işsiz kalma riski diğer insanlara göre daha fazladır. Yapısal işsizlik nedenleri yanında işe karşı değişen tutumlar, iş ortamında yaşanan sorunlar, kişisel nitelikli sebeplerde işsizliğe yol açar.

İşsizliğin İşçide Anlamı

Hayat Standartlarının Düşmesi: İşletmelerin kapanması ekonomik hayatta fazlaca önemlidir. İşçinin geçim kaynağı olan ücretin işveren tarafından ödenmemesi işçinin harcamalarını kısıtlar.

Çalışmadan Vazgeçme: İşçilerin iş piyasası içinde uzun süre faaliyetsiz kalması bir takım sorunları da beraberinde getirir. Öncelikle işçide çalışma alışkanlığı kaybolur, iş zor gelir, tembellik alışkanlık haline gelir. İş hayatının sıkıcılığına ve iş şartlarındaki disipline geri dönmek zor gelir.

Psikolojik Durum: İşçilerin hayat standardının düşmesi, bütün aile fertlerinin etkilenmesine neden olur. Bu durum diğer fertleri illegal yollarla para kazanmaya sürükleyebilir. İşsizlerde meydana gelen korku ve kin önce onların psikolojisini etkilerken daha sonra topluma etki eder. Bu durum düzensiz yaşanılan hayat tarzı ve tehlikeli bir gelecek hazırlar.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş onlarda beğensin!

0
Didem Siklon

ZİRAAT MÜHENDİSİ.AB PROJELERİ UZMANI. AGRANAS DANIŞMANLIK FİRMASI SAHİBİ
Bir Format Seç
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Trivia Test
Bilgiyi kontrol etmeyi amaçlayan doğru ve yanlış cevaplarla ilgili sorular dizisi
Anket
Voting to make decisions or determine opinions46/5000
Hikaye
Embed ve Visual ile Biçimlendirilmiş Metin
Liste
Klasik İnternet Dinletileri
Geri Sayım
Klasik İnternet Geri Sayımları
Listeyi Aç
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi gönderim için oy verin
İlan Listesi
En iyi liste öğesine karar vermek için oylama veya reddetme
Uydurma
Özel uydurmalar yapmak için kendi resimlerinizi yükleyin
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud Embedleri
Görsel
Fotoğraf ya da GIF
Gif
GIF Formatı